TFP zyskuje nowych członków i wygląd. Troskliwa opieka pozostaje bez zmian! Czytaj więcej!

TFP zyskuje nowych członków i wygląd. Troskliwa opieka pozostaje bez zmian! Czytaj więcej!

Centrum Vitrolive ceni sobie współpracę z środowiskiem naukowo-medycznym, innymi instytucjami oraz Pacjentami. Od wielu lat z sukcesem współdziałamy z:

OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM BADANIA, EDUKACJI I MONITOROWANIA PROBLEMÓW PŁODNOŚCI Ogólnopolskie Centrum Badania, Edukacji i Monitorowania Problemów Płodności powołane zostało z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Doskonalenia Współczesnych Metod Diagnostyki i Leczenia Niepłodności „Dziecko”. Działa jako klaster zrzeszający proinnowacyjne i wysoko wyspecjalizowane małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki naukowo-badawcze, stowarzyszenia ze środowiska biznesowego i naukowego oraz uniwersytety. Jego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego branży medycznej, a w szczególności medycyny rozrodu. Współpraca z Vitrolive w ramach klastra opiera się na transferze wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ LECZENIA NIEPŁODNOŚCI I WSPIERANIA ADOPCJI „NASZ BOCIAN” Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian” jest prężnie działającą grupą osób, która wspiera pary w przechodzeniu przez problem niepłodności. W ramach Stowarzyszenia wymieniane są doświadczenia na temat diagnostyki niepłodności, postępowania w chorobie, a także innych ważnych wątków, np. wsparcia psychologicznego, kryteriów wyboru kliniki, diety, itd. Vitrolive wspomaga działania propacjenckie Stowarzyszenia zarówno merytorycznie – oferując konsultacje eksperckie dla Członków, jak również praktycznie – przygotowując specjalne oferty promocyjne dla Pacjentów zebranych wokół „Naszego Bociana”.

POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Pomorski Uniwersytet Medyczny jest nobliwą instytucją naukowo-szkoleniową, posiadającą 4 wydziały: Lekarski, Lekarsko-Stomatologiczny, Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Oferuje 12 kierunków studiów. Prowadzi jednolite studia magisterskie, studia I, II i III stopnia oraz studia podyplomowe. Kadra naukowo-dydaktyczna liczy ponad 620 pracowników. Do grupy tej należą specjaliści Vitrolive, którzy w ramach współpracy z Uczelnią prowadzą działalność naukową, badawczą oraz szkoleniową.

FIZJOLINE – CENTRUM REHABILITACJI Fizjoline. Centrum rehabilitacji to wysoko wykwalifikowana placówka fizjoterapeutyczna specjalizująca się w terapii manualnej, rehabilitacji ortopedycznej i sportowej oraz rehabilitacji neurologicznej. Centrum opiekuje się zarówno personelem Vitrolive, jak i Pacjentami potrzebującymi indywidualnie dobranej ścieżki rehabilitacyjnej.

DIETETICA DIETETICA proponuje innowacyjne badania genetyczne oraz zestaw zaleceń poprawiające jakość życia. Precyzja diagnozy oraz specjalistyczna pomoc, oferowane w gabinetach DIETETICA, są podstawą promowanego systemu opieki. Pozwala to zrozumieć cel włączanych zmian sposobu odżywiania i modyfikacji stylu życia. Do gabinetów DIETETICA kierowani są Ci pacjenci Vitrolive, którzy mogą potrzebować wsparcia w zakresie ustabilizowania diety. Rozwiązania, które stosuje DIETETICA, zostały stworzone przez ekspertów z dziedziny żywienia, biochemii i immunologii i – co najważniejsze – są wynikiem pracy badawczej, którą przeprowadzono w populacji osób z Europy Środkowej.

DIAGNOSTYKA DIAGNOSTYKA to największa ogólnopolska sieć ponad 130 medycznych laboratoriów diagnostycznych wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę światowych liderów obsługiwaną przez wysokiej klasy specjalistów. Jakość usług potwierdzają audyty certyfikujące firmę pod kątem warunków norm ISO 15189:2008, ISO 17 025 oraz ISO 9001:2008. Dzięki stałej współpracy kliniki Vitrolive z siecią DIAGNOSTYKA – na podstawie materiałów pobranych w Szczecinie lub Gorzowie Wielkopolskim – Pacjenci mogą wykonywać wszystkie analizy laboratoryjne na terenie całego kraju.

MEDITEST NZOZ Meditest. Diagnostyka Medyczna z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 2002 roku i jest jedną z najnowocześniejszych placówek świadczących usługi w zakresie patomorfologii, cytodiagnostyki i genetyki molekularnej. Badania patomorfologiczne i molekularno-genetyczne przeprowadza zespół doświadczonych lekarzy patomorfologów, cytomorfologów, diagnostów laboratoryjnych i biotechnologów przy użyciu nowoczesnej i profesjonalnej aparatury laboratoryjnej. Jednym z głównych celów laboratorium jest propagowanie profilaktyki raka szyjki macicy, w czym pomaga niewątpliwie ścisła współpraca z kliniką Vitrolive.

Poradnia DIAGEN została utworzona 5 lat temu jako bezpośrednia kontynuacja działalności Poradni Prenatalnej w Zakładzie Genetyki PUM wraz z całym jej personelem lekarskim i średnim. Poradnia zatrudnia łącznie 3 specjalistów genetyki klinicznej w tym 2 z tytułem profesorskim, 4 położnictwa i ginekologii, 3 specjalistów genetycznej diagnostyki laboratoryjnej. Badania prowadzone są w ramach dwóch podstawowych filarów: diagnostyki prenatalnej oraz laboratorium cytogenetycznego. Pierwsza jednostka wykonuje kompletny zakres badań prenatalnych, od skriningu I trymestru do biopsji trofoblastu i amniopunkcji, zaś laboratorium oferuje szeroki zakres badań cytogenetyki klasycznej i molekularnej dla celów prenatalnych oraz dla dzieci i dorosłych. Poradnia współpracuje z kilkoma ośrodkami genetycznymi w Polsce i za granicą. Pacjenci Vitrolive trafiają do DIAGEN-u w celu przeprowadzenia badań w dziedzinie genetyki niepłodności.

Bank komórek jajowych będący pierwszym tego typu ośrodkiem w Europie. Współpraca Vitrolive z OVOBANK daje możliwość zaoferowania naszym Pacjentom szerokiego wyboru komórek jajowych i przez to łatwe ich dopasowanie do cech fenotypowych (wyglądu) i grup krwi biorców, albowiem OVOBANK posiada ponad 2000 dawczyń różnych fenotypów i narodowości.

Pencil

Aktualności

Wizyty z osobami towarzyszącymi – uważaj na swoje dziecko!

VL_news_2020_1803mini
calendar

Warsztaty dla zainteresowanych leczeniem:

pon 26 lipca

webinar

Zadzwoń do nas +48 91 48 64 345 |napisz do nas

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.