Poniedziałek - Piątek - 8:00 - 19:00, Sobota - 9:00 - 13:00

Nasza skuteczność

Skuteczność leczenia metodami zapłodnienia pozaustrojowego zależy od wielu czynników, w tym m.in. od przyczyny niepłodności i czasu jej trwania, sytuacji klinicznej Pacjentów, wieku, BMI, stylu życia. W VitroLive, przed przystąpieniem do zabiegu, każda Para ma rutynowo określane prawdopodobieństwo zajścia w ciążę tak, by możliwie maksymalizować efektywność jej leczenia.

Według danych Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (SPiN PTG) średnia skuteczność zabiegów w Polsce, na tle innych krajów europejskich, jest wysoka. Deklarowany odsetek ciąż klinicznych w przeliczeniu na każdy rozpoczęty cykl leczenia w przebiegu procedur IVF/ICSI wynosi: 33,7%, zaś w przeliczeniu na punkcję i transfer odpowiednio: 34,5% i 39,6% (dane za 2012 rok). Dla porównania, dla całej Europy wskaźniki te wynoszą: 28,9% (w przeliczeniu na punkcję jajników) i 32,4% (w przeliczeniu na transfer zarodków) (dane za rok 2010).

Jako odpowiedzialny i transparentny zespół, co roku dobrowolnie raportujemy swoje wyniki do Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (European Society of Human Reproduction and Embryology, ESHRE) w ramach Europejskiego monitoringu wyników IVF (EIM). Zgodnie z nimi możemy zapewnić, że ok. 40% Par przystępujących do procedury w VitroLive uzyska ciążę kliniczną potwierdzoną badaniem USG w trakcie pojedynczego cyklu leczenia.