TFP zyskuje nowych członków i wygląd. Troskliwa opieka pozostaje bez zmian! Czytaj więcej!

TFP zyskuje nowych członków i wygląd. Troskliwa opieka pozostaje bez zmian! Czytaj więcej!

Vitrolive dysponuje nowoczesnym i najwyższej jakości sprzętem medycznym i laboratoryjnym, zgodnym z obowiązującymi standardami europejskimi. Jest jednostką certyfikowaną, spełniającą wymagania ISO 9001:2008.

W ramach najnowszych osiągnięć oferujemy naszym Pacjentom następujące usługi:

Technika MSOME (ang. Motile Sperm Organelle Morphology Examination) pozwala na obserwację budowy żywego plemnika w 6000-krotnym, a nawet  8000-krotnym powiększeniu. Dzięki temu możliwe jest określenie, czy budowa plemnika jest prawidłowa i który plemnik jest najlepszy. Plemnik o właściwej budowie decyduje nie tylko o skutecznym zapłodnieniu, ale również w dużej mierze o prawidłowym rozwoju wczesnej fazy zarodka. Możliwość wyselekcjonowania najzdrowszego i najlepiej rokującego plemnika oraz późniejsze użycie do zapłodnienia in vitro w znaczący sposób zwiększają szanse na potomstwo. Dotyczy to również tych Par, w których mężczyzna ma bardzo słabe nasienie. Wyniki badania nasienia z wykorzystaniem techniki MSOME mają wpływ na wybór procedury leczenia, np. inseminacji, IVF, ICSI, ICSI-IMSI.

Podczas rutynowej hodowli zarodków (bez zastosowania techniki time-lapse) komórki po zapłodnieniu są umieszczane w specjalnym inkubatorze, utrzymującym stałe warunki gazowo-termiczne i pH.  W kolejnych dobach przebieg zapłodnienia i rozwoju zarodków jest oceniany raz dziennie pod mikroskopem. Na tej podstawie prawidłowo rozwijające się zarodki są transferowane lub zamrażane. Dzięki systemowi mikroskopów-kamer EmbryoScope i PrimoVision możliwa jest obserwacja rozwoju zarodków bez ich wyjmowania z inkubatora, co pozwala na zmniejszenie negatywnego oddziaływania czynników zewnętrznych w trakcie oceny  zygot i zarodków. Zebrany w trakcie hodowli materiał zdjęciowy pozwala na szczegółowe przeanalizowanie  podziałów komórkowych, a także nagranie filmu przedstawiającego wszystkie etapy rozwoju. Użycie systemu EmbryoScope lub PrimoVision ma szereg pozytywnych konsekwencji, w tym:

  • zapewnienie niezmiennych warunków hodowlanych
  • wykluczenie pewnych nieprawidłowości w rozwoju zarodkowym
  • wybór najlepiej rokującego zarodka do embriotransferu
  • zwiększenie szansy powodzenia procedury IVF/ICSI
  • obniżenie odsetka poronień
  • udostępnienie Pacjentom nagrania przedstawiającego cały proces rozwoju zarodków od momentu połączenia gamet do dnia embriotransferu lub mrożenia.

Określenie ICSI-IMSI dotyczy sposobu zapłodnienia komórek jajowych. Metoda IMSI (z ang. Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection) oznacza docytoplazmatyczną iniekcję plemnika wybranego pod względem morfologicznym. Metoda opiera się na ocenie główki plemnika pod bardzo dużym powiększeniem tuż przed wstrzyknięciem do komórki jajowej. Procedura pozwala na optymalizację zapłodnienia, jednocześnie zwiększając szansę powodzenia leczenia niepłodnej Pary.

Wskazania do IMSI:
1. Poronienia nawracające:
Tradycyjne metody in vitro cechuje dosyć duży odsetek nieprawidłowych implantacji i poronień. Jest wiele przyczyn odpowiedzialnych za te zjawiska. Jedną z nich jest „słabość” materiału genetycznego plemnika zapładniającego komórkę jajową. W tradycyjnej procedurze ICSI ze względu na zbyt małe powiększenia, nie ma możliwości uwidocznienia jądra plemnika. Metoda IMSI zwiększa szansę zapłodnienia komórki jajowej plemnikiem o prawidłowym jądrze, a tym samym z prawidłowym materiałem genetycznym.

2. Słaba odpowiedź jajnikowa na stymulację hormonalną:
Zastosowanie IMSI zwiększa również szanse w sytuacji, gdy odpowiedź jajników na stymulację była niezadowalająca. Mała ilości oocytów uzyskanych podczas takiej procedury stwarza ryzyko, że część z nich może zostać zapłodniona nieprawidłowymi plemnikami. Metoda IMSI poprzez możliwość wybierania najlepszych plemników poprawia szansę na uzyskanie prawidłowych zarodków, a przez to szansę na ciążę.

W Vitrolive istnieje możliwości zamrożenia gamet – zarówno nasienia, jak i komórek jajowych – w celu wykorzystania ich w przyszłości. W naszej klinice stosujemy metody mrożenia najnowszej generacji (w tym witryfikację), dzięki czemu zabezpieczamy jakość materiału i zwiększamy skuteczność zapłodnienia przy jego użyciu. Zabieg zabezpieczenia płodności może pomóc tym kobietom, które ze względu na sytuację życiową (brak partnera) nie podejmują aktywnych starań o dziecko, a jednocześnie mają świadomość roli wieku w procesie rozrodczym i chciałyby posiadać rodzinę w przyszłości. Podobnie leczenie onkologiczne wiąże się z ryzykiem utraty płodności, szczególnie u kobiet w wieku rozrodczym, i w jego przypadku poleca się – przed rozpoczęciem terapii – podjąć działania, które zabezpieczą płodność, a po wyleczeniu pozwolą spełnić marzenie o rodzinie.

W Vitrolive istnieje możliwość zamrożenia nadliczbowych komórek jajowych w celu ich wykorzystania do kolejnej procedury zapłodnienia pozaustrojowego (po rozmrożeniu komórki jajowe poddane są zapłodnieniu w procedurze ICSI). Mrożenie powoduje zahamowanie metabolizmu i wstrzymuje procesy starzenia się komórki. Tym samym „wiek” komórki jajowej po rozmrożeniu jest taki sam, jak wiek pacjentki w dniu ich pobrania, co może mieć znaczenie w powodzeniu procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Udowodniono, iż wiek pacjentki jest jednym z najistotniejszych czynników rokowniczych w staraniach o ciążę. Wykorzystanie mrożonych komórek jajowych pozwala ponadto na ominięcie obciążającej organizm stymulacji jajeczkowania.

Ocena ta wykorzystuje zjawisko polaryzacji. System oparty jest na wizualizacji położenia wrzeciona kariokinetycznego.  Jego użycie pozwala  uniknąć uszkodzenia komórki jajowej w trakcie mikroiniekcji oraz zmniejsza ryzyko nieprawidłowego rozwoju zarodka po zapłodnieniu metodą ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection), a także pozwala na wysokiej czułości ocenę jakości oocytu, pozwalając określić odpowiedni moment do jego nakłucia lub mrożenia, co wpływa istotnie na zwiększenie skuteczności przeprowadzanych procedur.

Laserowe zmniejszenie grubości lub całkowite mechaniczne przerwanie ciągłości (nacięcie) osłonki przejrzystej otaczającej zarodek (tzw. Assisted Hatching – AH), ma na celu wsparcie procesu jego wylęgania – procesu poprzedzającego implantację lub służy do wytworzenia otworu w osłonce celem pobrania materiału do diagnostyki przedimplantacyjnej tzw. PGD (biopsja blastomerów, ciałka kierunkowego). AH w wybranych przypadkach wiąże się ze zwiększeniem szans na implantację, wpływając na poprawę skuteczności zabiegów in vitro.

PICSI – procedura zapłodnienia pozaustrojowego polegającego na docytoplazmatycznym podaniu plemnika do komórki jajowej ICSI, ale z zastosowaniem plemników wykazujących zdolność wiązania z kwasem hialuronowym. Wskazaniem do PICSI jest m.in. wynik testu HBA poniżej normy.

Pencil

Aktualności

Wizyty z osobami towarzyszącymi – uważaj na swoje dziecko!

VL_news_2020_1803mini
calendar

Warsztaty dla zainteresowanych leczeniem:

pon 26 lipca

webinar

Zadzwoń do nas +48 91 48 64 345 |napisz do nas

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.