TFP zyskuje nowych członków i wygląd. Troskliwa opieka pozostaje bez zmian! Czytaj więcej!

TFP zyskuje nowych członków i wygląd. Troskliwa opieka pozostaje bez zmian! Czytaj więcej!

Zgodnie z Raportem EIM 2015, na podstawie danych otrzymanych ze 1 213 ośrodków ulokowanych w 34 krajach europejskich, dzięki 770 963 procedurom ART na świat przyszło 157 499 dzieci. W Polsce (na podstawie danych dostarczonych przez 33 placówki raportujące przeprowadzane procedury IVF i 27 informujących o wynikach zabiegów IUI) wykonano łącznie 26 790 procedur ART, w tym 15 432 zabiegów IVF/ICSI. Był to wynik o 6% mniej niż w 2014 roku.

W 2015 roku w Polsce łącznie uzyskano 7 785 ciąż klinicznych będących efektem wsparcia technik wspomaganego rozrodu, znane są losy 5 302 narodzonych dzieci (co stanowi 1,43% wszystkich narodzonych dzieci).

Deklarowany odsetek ciąż klinicznych w przeliczeniu na każdy rozpoczęty cykl leczenia w przebiegu procedur IVF (w przeliczeniu na transfer) wyniósł 41,0% dla Polski. Dla porównania, średnio w Europie wskaźnik ten wyniósł 36,5%. Przy przebiegu ICSI (w przeliczeniu na transfer) Polska uzyskała wynik 37,5% vs. europejski standard na poziomie 35,9%.

Jako odpowiedzialny i transparentny zespół, co roku dobrowolnie raportujemy swoje wyniki do Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE) w ramach Europejskiego Monitoringu Wyników IVF (EIM). Zgodnie z nimi możemy zapewnić, że ok. 40% Par przystępujących do procedury w Vitrolive uzyska ciążę kliniczną potwierdzoną badaniem USG w trakcie pojedynczego cyklu leczenia.

Pencil

Aktualności

Wizyty z osobami towarzyszącymi – uważaj na swoje dziecko!

VL_news_2020_1803mini
calendar

Warsztaty dla zainteresowanych leczeniem:

pon 26 lipca

webinar

Zadzwoń do nas +48 91 48 64 345 |napisz do nas

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.