Koordynator Pracowni Diagnostycznej, Koordynator Programu Dawstwa Komórek Jajowych

W 2012 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku Analityka Medyczna na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie uzyskując tytuł Diagnosty Laboratoryjnego. W 2013 r. rozpoczęła studia doktoranckie pod kierunkiem dr hab. n. med. Małgorzaty Piaseckiej w Zakładzie Histologii i Biologii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W 2018 r. obroniła rozprawę doktorską pod tytułem: „Wpływ wieku mężczyzny na wybrane parametry seminologiczne”, uzyskując stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. Przez całą karierę zawodową pozostaje aktywna naukowo, jest członkiem członkiem Polskiego Towarzystwa Andrologicznego, Towarzystwa Biologii Rozrodu oraz Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Ponadto, jest autorem oraz współautorem prac opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych i wystąpień prezentowanych na polskich i zagranicznych konferencjach naukowych.

Od 2015 r. zawodowo związana z kliniką Vitrolive. Koordynuje pracę punktu pobrań oraz nadzoruje analizy wykonywane w laboratorium seminologicznym. Od 2020 r. pomaga parom w dążeniach do posiadania potomstwa koordynując Program Dawstwa Komórek Jajowych. Jest również pracownikiem Zakładu Histologii i Biologii Rozwoju PUM w Szczecinie.

5L5A1811ab
Pencil

Aktualności

„Staramy się o dziecko!” – nowy cykl spotkań webinarowych TFP

VL_warsztaty_2021_war_ssod
calendar

Warsztaty dla zainteresowanych leczeniem:

wto 26 października

Co trzeba wiedzieć przed leczeniem in vitro?

Zadzwoń do nas +48 91 48 64 345 |napisz do nas

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.