TFP zyskuje nowych członków i wygląd. Troskliwa opieka pozostaje bez zmian! Czytaj więcej!

TFP zyskuje nowych członków i wygląd. Troskliwa opieka pozostaje bez zmian! Czytaj więcej!

prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa

Czytaj więcej
VL_20_lek_RKurzawa_01

dr n. med. Robert Sienkiewicz

Czytaj więcej
VL_20_lek_Sienkiewicz_01

dr n. med. Wojciech Głąbowski

Czytaj więcej
VL_20_lek_Glabowski_01

dr n. med. Paweł Brelik

Czytaj więcej
VL_20_lek_Brelik_01

dr n. med. Jerzy Węgrzynowski

Czytaj więcej
VL_20_lek_Wegrzynowski_01

dr n. med. Justyna Widecka

Czytaj więcej
justyna_widecka_VL

lek. med. Marta Dąbrowska-Węgrzyn

Czytaj więcej
VL_20_lek_MDabrowska

lek. med. Ewa Knap

Czytaj więcej
VL_20_lek_Knap_01

dr n. med. Michał Kupś

Czytaj więcej
michal_kups_VL

dr n. med. Adam Czyżyk

Czytaj więcej
VL_czyzyk

dr n. med. Paula Szołomicka-Kurzawa

Czytaj więcej
VL_20_lek_PKurzawa_01

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Czytaj więcej
VL_20_ane
Pencil

Aktualności

Wizyty z osobami towarzyszącymi – uważaj na swoje dziecko!

VL_news_2020_1803mini
calendar

Warsztaty dla zainteresowanych leczeniem:

pon 26 lipca

webinar

Zadzwoń do nas +48 91 48 64 345 |napisz do nas

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.