TFP zyskuje nowych członków i wygląd. Troskliwa opieka pozostaje bez zmian! Czytaj więcej!

TFP zyskuje nowych członków i wygląd. Troskliwa opieka pozostaje bez zmian! Czytaj więcej!

Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Europejskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy oraz Międzynarodowego Towarzystwa Endokrynologii Ginekologicznej. W latach 2013 – 2016 V-ce Prezes Sekcji Młodych Badaczy Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.

W 2008 r. ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, a w 2010 studia podyplomowe z zakresu Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego. W 2014 r. obronił pracę doktorską z zakresu endokrynologii ginekologicznej. Do IV 2018 r. adiunkt w Katedrze i Klinice Endokrynologii Ginekologicznej UM w Poznaniu. Tytuł specjalisty ginekologa-położnika uzyskał w 2017 r. Obecnie jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. Odbył liczne staże w ośrodkach endokrynologii ginekologicznej i medycyny rozrodu w Europie i Stanach Zjednoczonych. Szczególnie interesuje się tematyką niepłodności, PCOS oraz chorób tarczycy w zaburzeniach rozrodu.

Zapraszamy na e-konsultacje z możliwością wizyty w ośrodku po decyzji lekarza.

VL_czyzyk

Działalność Naukowo-Badawcza

Współautor ponad 70 prac w międzynarodowych czasopismach naukowych, 20 rozdziałów w podręcznikach polskich i 2 w międzynarodowych. Dwukrotny stypendysta Ministra Zdrowia, kilkukrotnie nagradzany za badania naukowe na kongresach polskich i zagranicznych (m.in. „Best young investigator 2017” na Europejskim Kongresie Menopauzy i Andropauzy, 24 maja 2017, Amsterdam Holandia; Nagroda Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego w kategorii najlepszych prac oryginalnych na XXI Zjeździe PTE, 15-17 września 2016, Katowice, Polska, 1-sza nagroda w Sesji Ginekologia na Europejskiej Konferencji Młodych Badaczy, Berlin, Charite, Niemcy 2013).

Pencil

Aktualności

Wizyty z osobami towarzyszącymi – uważaj na swoje dziecko!

VL_news_2020_1803mini
calendar

Warsztaty dla zainteresowanych leczeniem:

pon 26 lipca

webinar

Zadzwoń do nas +48 91 48 64 345 |napisz do nas

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.