TFP zyskuje nowych członków i wygląd. Troskliwa opieka pozostaje bez zmian! Czytaj więcej!

TFP zyskuje nowych członków i wygląd. Troskliwa opieka pozostaje bez zmian! Czytaj więcej!

Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Sekcji Diagnostyki Terapii Płodu oraz Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, a także Polskiego Towarzystwa Gamelliologicznego.

Jedyny specjalista w województwie zachodniopomorskim posiadający certyfikat Echokardiografii i Kardiologii Prenetalnej PTU, certyfikat Umiejętności Diagnostyki i Terapii Wewnątrzmacicznej Płodu oraz certyfikat Fetal Medicine Foundation pozwalający wykonywać badania skriningowe w I trymestrze ciąży.

W 1989 roku ukończył Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W latach 1989-2010 był zatrudniony w Klinice Medycyny Matczyno-Płodowej Pomorskiej Akademii Medycznej, gdzie od 1994 roku jest nauczycielem akademickim. W 1995 roku obronił rozprawę doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. W 2000 roku uzyskał II° specjalizacji z zakresu ginekologii i położnictwa. W czasie pracy w Klinice jego zainteresowania dotyczyły szczególnie ultrasonograficznej diagnostyki i leczenia wewnątrzmacicznego płodu. Był współtwórcą pierwszej na terenie Pomorza Zachodniego Pracowni Kardiologii Prenatalnej. Jest wieloletnim kierownikiem naukowym kursów ultrasonograficznych dla lekarzy specjalizujących się w ginekologii i położnictwie organizowanych przez Pomorską Akademię Medyczną. Posiada liczne certyfikaty polskie i zagraniczne potwierdzające umiejętności wykonywania badań ultrasonograficznych. Jest jedynym specjalistą w województwie zachodniopomorskim posiadającym certyfikat Echokardiografii i Kardiologii Prenetalnej PTU, certyfikat Umiejętności Diagnostyki i Terapii Wewnątrzmacicznej Płodu oraz certyfikat Fetal Medicine Foundation pozwalający wykonywać badania skriningowe w I trymestrze ciąży.

VL_20_lek_Wegrzynowski_02

Działalność Naukowo-Badawcza

  • Antenatal diagnosis and postnatal management of ovarian cysts – LINK
Pencil

Aktualności

Wizyty z osobami towarzyszącymi – uważaj na swoje dziecko!

VL_news_2020_1803mini
calendar

Warsztaty dla zainteresowanych leczeniem:

pon 26 lipca

webinar

Zadzwoń do nas +48 91 48 64 345 |napisz do nas

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.