TFP zyskuje nowych członków i wygląd. Troskliwa opieka pozostaje bez zmian! Czytaj więcej!

TFP zyskuje nowych członków i wygląd. Troskliwa opieka pozostaje bez zmian! Czytaj więcej!

Współzałożyciel Spółki Vitrolive oraz działającego w jej strukturach Centrum Ginekologii i Leczenia Niepłodności Vitrolive, Partner w porozumieniu The Fertility Partnership

Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, długoletni Przewodniczący Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Przewodniczący Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, członek Towarzystwa Biologii Rozrodu, Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (European Society of Human Reproduction and Embryology; ESHRE) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (American Society for Reproductive Medicine; ASRM). W ramach upowszechniania wiedzy wśród społeczeństwa, aktywnie angażuje się jako Ekspert Ośrodka Studiów nad Płodnością Człowieka w projekty edukacyjno-naukowe powołane w celu promocji profilaktyki płodności i leczenia niepłodności. Od 2018 roku Partner w jednej z największych grup zrzeszających kliniki leczenia niepłodności w Europie – The Fertility Partnership.

W 1992 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej. Od tego roku był zatrudniony jako asystent w Pomorskiej Akademii Medycznej. W 1995 roku obronił rozprawę doktorską z dziedziny embriologii i medycyny rozrodu, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. W 1996 roku uzyskał I°, a w 1999 roku II° (egzamin zdany z wyróżnieniem) specjalizacji w zakresie ginekologii i położnictwa. Głównymi dziedzinami ginekologii, którymi się zajmuje, są: kompleksowe leczenie niepłodności małżeńskiej (w tym endokrynologia niepłodności oraz techniki wspomaganego rozrodu) oraz chirurgia ginekologiczna. Jest wielokrotnym stypendystą Uniwersytetu w Antwerpii i Wolnego Uniwersytetu w Brukseli, czołowych europejskich ośrodków zajmujących się leczeniem niepłodności. Współtworzył Laboratorium Wspomaganego Rozrodu przy Klinice Ginekologii i Rozrodczości Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Policach, za co w 1998 roku otrzymał nagrodę JM Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej. Aktualnie jest Kierownikiem Katedry i Zakładu Ginekologii i Zdrowia Prokreacyjnego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz jest związany z Katedrą Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Oprócz pracy klinicznej prowadzi aktywną działalność naukową z dziedziny medycyny rozrodu. Jest autorem szeregu prac naukowych dotyczących problematyki niepłodności, często publikowanych w renomowanych czasopismach lekarskich. Za działalność naukową otrzymywał kilkakrotnie nagrody JM Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej. W 2002 złożył rozprawę habilitacyjną pt. „Optymalizacja hodowli pozaustrojowej zarodków myszy z uwzględnieniem roli wybranych czynników wzrostu”, uzyskując tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. W 2008 roku uzyskał najważniejszy europejski stopień specjalizacji w zakresie embriologii klinicznej (Senior Clinical Embryologist) certyfikowany przez Europejskie Towarzystwo Rozrodu Człowieka i Embriologii ESHRE. W 2009 roku uzyskał z rąk Prezydenta RP nominację profesorską. W 2015 roku uzyskał tytułu specjalisty w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. Z sukcesem przeprowadził klinikę Vitrolive przez proces integracji z europejskim porozumieniem na rzecz płodności The Fertility Partnership, które w swych szeregach zrzesza starannie dobrane ośrodki oferujące pacjentom najwyższy, udokumentowany standard postępowania, efektywne leczenie i wsparcie podczas całej ścieżki terapeutycznej. Dzięki swojej codziennej pracy z pacjentami pomógł tysiącom par w realizacji marzeń o rodzicielstwie.

VL_20_lek_RKurzawa_02

Działalność Naukowo-Badawcza

 • Czy zaawansowany wiek ojcowski ma wpływ na sukces rozrodczy? Część I: Ocena wybranych parametrów seminologicznych – LINK
 • Czy zaawansowany wiek ojcowski ma wpływ na sukces rozrodczy? Część II: Rozwój zarodka, uzyskanie ciąży oraz zdrowie potomstwa – LINK
 • Medycyna wspomaganego rozrodu w Polsce – raport za rok 2012 Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (SPiN PTG) – LINK
 • Arachidonic and Linoleic Acid Derivatives Impact Oocyte ICSI Fertilization – A Prospective Analysis of Follicular Fluid and a Matched Oocyte in a ‚One Follicle – One Retrieved Oocyte – One Resulting Embryo’ Investigational Setting – LINK
 • Assisted reproductive medicine in Poland, 2011 – SPiN PTG report – LINK
 • Polish Gynecological Society and Polish Society for Reproductive Medicine recommendations for the diagnosis and treatment of infertility – LINK
 • Patterns of infertility in Poland – multicenter study – LINK
 • The SLC19A1 80G>A polymorphism is not associated with male infertility – LINK
 • Cost-effectiveness of IVF infertility treatment in different legislative settings – LINK
 • The statement of Polish Gynecological Society experts about transdermal contraceptive patch – LINK
 • Association of the MDR1 (ABCB1) gene 3435C>T polymorphism with male infertility – LINK
 • The expression of inducible nitric oxide synthase (iNOS) in the testis and epididymis of rats with a dihydrotestosterone (DHT) deficiency – LINK
 • Radiotherapy versus radiochemotherapy with cisplatin in treatment of cervical cancer – LINK
 • Comparison of embryological and clinical outcome in GnRH antagonist vs. GnRH agonist protocols for in vitro fertilization in PCOS non-obese patients. A prospective randomized study – LINK
 • Protective potential of SCF for mice preimplantation embryos cultured in vitro in suboptimal conditions – LINK
 • Immunophenotypic profiles of peripheral blood lymphocytes on the day of embryo transfer in women undergoing in vitro fertilization – LINK
 • Biotechnological and clinical outcome of in vitro fertilization in non-obese patients with polycystic ovarian syndrome – LINK
 • Isolated severe hydrothorax with respiratory distress as a main manifestation of ovarian hyperstimulation syndrome preceded by respiratory tract infection caused by Haemophilus influenza – LINK
 • Environmental factors disturbing fertility of men – LINK
 • Increased lipid peroxidation and ascorbic Acid utilization in testis and epididymis of rats chronically exposed to lead – LINK
 • Relation between anatomical courses of the intramural portions of the uterine tubes and pelvic endometriosis – LINK
 • Growth factors effects on preimplantation development of mouse embryos exposed to tumor necrosis factor alpha – LINK
 • Growth factors protect in vitro cultured embryos from the consequences of oxidative stress – LINK
 • Methods of embryo scoring in in vitro fertilization – LINK
 • Possible involvement of microtubules and microfilaments of the epididymal epithelial cells in 17beta-estradiol synthesis – LINK
 • Evaluation of mouse preimplantation embryos exposed to oxidative stress cultured with insulin-like growth factor I and II, epidermal growth factor, insulin, transferrin and selenium – LINK
Pencil

Aktualności

Wizyty z osobami towarzyszącymi – uważaj na swoje dziecko!

VL_news_2020_1803mini
calendar

Warsztaty dla zainteresowanych leczeniem:

pon 26 lipca

webinar

Zadzwoń do nas +48 91 48 64 345 |napisz do nas

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.