TFP zyskuje nowych członków i wygląd. Troskliwa opieka pozostaje bez zmian! Czytaj więcej!

TFP zyskuje nowych członków i wygląd. Troskliwa opieka pozostaje bez zmian! Czytaj więcej!

DR N. MED. ANNA JANICKA
Dyrektor ds. jakości i rozwoju

Od 2014 roku członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, a także sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE). Od 2010 roku bezpośrednio angażuje się w realizację programów: „European IVF Monitoring (EIM)” na rzecz ESHRE oraz „Oocyte donation study” realizowanego dla the Cross Border Reproductive Care ESHRE – Taskforce. Reprezentowała Polskę w Komitecie Przedstawicieli Krajowych ESHRE (the Committee of National Representatives) w kadencji przypadającej na lata 2014 – 2017 oraz 2017-2020.

W 2002 roku ukończyła studia biotechnologiczne jako najlepsza absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie. Jest stypendystką Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na rok akademicki 2001/2002. W 2006 roku obroniła pracę doktorską realizowaną w Zakładzie Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Jana Lubińskiego, uzyskując stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej (z wyróżnieniem summa cum laude). Kilkukrotnie była nagrodzona przez Ministra Zdrowia za cykl publikacji dotyczących biologii molekularnej i diagnozowania predyspozycji do nowotworów dziedzicznych. Po zakończeniu studiów doktoranckich związała się z Zakładem Genetyki i Patomorfologii PUM oraz firmą ReadGene SA. W latach 2007-2010 pracowała równolegle jako Asystent w Zakładzie Chemii Medycznej PUM. W VitroLive pracuje od 2010 r., pełniąc funkcje: Dyrektora ds. jakości i rozwoju oraz Koordynatora Programu Dawstwa Komórek Jajowych.

OCEŃ STRONĘ WWW

VL_20_lek_Janicka_02

Działalność Naukowo-Badawcza

 • Medycyna wspomaganego rozrodu w Polsce – raport za rok 2012 Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (SPiN PTG) – LINK
 • Polymorphisms in the oxidative stress-related genes and cancer risk – LINK
 • Ustawa o leczeniu niepłodności – LINK
 • Wykorzystanie USG w ocenie stymulacji jajeczkowania – LINK
 • Assisted reproductive medicine in Poland, 2011-SPiN PTG report – LINK
 • Polymorphisms in the oxidative stress-related genes and cancer risk – LINK
 • Do BRCA1 modifiers also affect the risk of breast cancer in non-carriers? – LINK
 • Hereditary breast and ovarian cancer – LINK
 • DNA testing for variants conferring low or moderate increase in the risk of cancer – LINK
 • Genetic contribution to all cancers: the first demonstration using the model of breast cancers from Poland stratified by age at diagnosis and tumour pathology – LINK
 • Genetic contribution to all cancers: the first demonstration using the model of breast cancers from Poland stratified by age at diagnosis and tumour pathology – LINK
 • Breast cancer susceptibility genes – LINK
 • BARD1 and breast cancer in Poland – LINK
 • CHEK2 variants predispose to benign, borderline and low-grade invasive ovarian tumors – LINK
 • Germline fumarate hydratase mutations in patients with ovarian mucinous cystadenoma – LINK
 • CDKN2A common variant and multi-organ cancer risk–a population-based study – LINK
 • Low-risk Genes and Multi-organ Cancer Risk in the Polish Population – LINK
 • Prevalence of the NOD2 3020insC mutation in aggregations of breast and lung cancer – LINK
 • The 3020insC Allele of NOD2 Predisposes to Cancers of Multiple Organs – LINK
 • CHEK2 is a multiorgan cancer susceptibility gene – LINK
Pencil

Aktualności

Wizyty z osobami towarzyszącymi – uważaj na swoje dziecko!

VL_news_2020_1803mini
calendar

Warsztaty dla zainteresowanych leczeniem:

pon 26 lipca

webinar

Zadzwoń do nas +48 91 48 64 345 |napisz do nas

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.