Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza rejestracyjnego przetwarzane będą w celu rejestracji udziału w warsztacie prowadzonym w formule on-line lub off-line a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów Vitrolive Sp. z o.o. poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z ośrodkiem. Administratorem danych osobowych jest Vitrolive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy al. Wojska Polskiego 103.

Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia danych kontaktowych zawartych w formularzu rejestracyjnym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji i wzięcia udziału w wydarzeniu. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wysłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, znajdującymi się pod adresem.

Regulamin webinarium Vitrolive
Każdy uczestnik webinarium zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w webinarium, który opublikowany został na stronie internetowej pod adresem.

Wysłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z akceptacją i zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania Regulaminu internetowych szkoleń (webinariów) organizowanych przez Vitrolive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy al. Wojska Polskiego 103.

REGULAMIN DO POBRANIA.

Pencil

Aktualności

„Staramy się o dziecko!” – nowy cykl spotkań webinarowych TFP

VL_warsztaty_2021_war_ssod
calendar

Warsztaty dla zainteresowanych leczeniem:

wto 26 października

Co trzeba wiedzieć przed leczeniem in vitro?

Zadzwoń do nas +48 91 48 64 345 |napisz do nas

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.