Assisted hatching
Procedura polega na nacięciu osłonki przejrzystej otaczającej zarodek przed jego przeniesieniem do jamy macicy (czyli przed transferem). Celem procedury jest ułatwienie procesu wylęgania zarodka i implantacji.
Opinie na temat AH są różne, według The National Institute for Clinical Excellence (NICE) procedura nie jest zalecana ze względu na brak wyraźnych danych dotyczących wskaźnika wzrostu w ciąż, ponadto istnieje ryzyko uszkodzenia komórek zarodka.
Procedura AH może być zalecana u kobiet starszych, u których obserwuje się obecność grubszych osłonek przejrzystych, w związku z tym zabieg może w istotny sposób zwiększyć u nich szansę na ciąże (obserwacje te nie są jednak potwierdzone naukowo).

Embryoglue 
Embryoglue jest podłożem stosowanym do transferu zarodków, które zawiera wysokie stężenie hialuronianu (głównego składnika obecnego w płynie pęcherzykowym, w płynie jajowodu i macicy). Działa jak „klej” zwiększając szanse na implantację zarodka. Nie ma żadnych zagrożeń związanych ze stosowaniem Embryoglue, a badania Cochrana pokazują, że zastosowanie go powoduje wzrost wskaźnika urodzeń o 10%.

Endometrial scratching – “kontrolowany uraz endometrium” 
Endometrial scratching ma na celu podniesienie skuteczności implantacji zarodka; to celowe i kontrolowane uszkodzenie błony śluzowej macicy (endometrium) wywołujące reakcję zapalną zwiększając teoretycznie receptywność endometrium na implantację.
Biopsja endometrium przeprowadzana jest przed procedurą IVF, jest to zabieg małoinwazyjny, nie wymagający znieczulenia, z zastosowaniem specjalnego cewnika, za pomocą którego lekarz wykonuje drobne „uszkodzenia” endometrium.
Obecnie prowadzone są trzy duże badania kliniczne dotyczące Endometrial scratching. Z badań przeprowadzonych wcześniej wynika, że skuteczność zabiegu jest niższa niż oczekiwano.

PGS – diagnostyka preimplantacyjna
PGS (obecnie PGT-A, PGT-M, PGT-SR) polega na przeprowadzeniu badań genetycznych zarodków przed ich transferem do jamy macicy celem zdiagnozowania m.in. chorób jednogenowych, aneuploidii chromosomalnych, translokacji chromosomowych. Diagnostykę przeprowadza się w 5 – 6 dniu rozwoju zarodka po osiągnięciu przez niego stadium blastocysty.

Badania niesie ryzyko uzyskania błędnego/niejednoznacznego wyniku oraz możliwości uszkodzenia samego zarodka podczas procedury.

Wskazaniem do badań mogą być między innymi niepowodzenia implantacji, nawracające poronienia, wiek kobiety powyżej 37 lat, nieprawidłowy kariotyp któregoś z rodziców, wcześniejsze urodzenie chorego dziecka/chore dziecko w rodzinie.

Reproductive immunology – Immunologia reprodukcyjna, diagnostyka i leczenie
Immunologia reprodukcyjna odnosi się do dziedziny medycyny, która bada interakcje (lub ich brak) między układem odpornościowym a komponentami związanymi z układem rozrodczym, takie jak tolerancja immunologiczna matki na płód lub interakcje immunologiczne bariera krew-jądro. Koncepcja ta jest wykorzystywana w celu wyjaśnienia przyczyn niepłodności, nawracających poronień i powikłań ciąży. Nie ma jednak przekonywujących dowodów, że diagnostyka taka i ewentualne leczenie ma jakiekolwiek znaczenie praktyczne. Nie powoduje to wzrostu szansy zajścia w ciążę, ale również niesie za sobą szereg wielu poważnych konsekwencji związanych z przyjmowaniem leków.

Time-lapse imaging – (embrioskop)
System time-lapse, dzięki wykorzystaniu techniki poklatkowej, pozwala na całodobowe precyzyjne monitorowanie rozwoju zarodka na wszystkich etapach rozwoju od momentu zapłodnienia do transferu i mrożenia. Zapewnia optymalne, stałe warunki prowadzenia hodowli, bez konieczności wyjmowania zarodków z inkubatora. System Time-lapse pozwala wykluczyć nieprawidłowe zapłodnienia, a przede wszystkim wybrać do transferu najbardziej optymalny i rokujący na ciążę zarodek. Tym samym może zwiększać szanse na powodzenia procedury IVF/ICSI oraz obniżać odsetek poronień.

IMSI – iniekcja morfologicznie wyselekcjonowanego plemnika
Jest metodą zapłodnienia pozaustrojowego polegającą na podaniu do cytoplazmy komórki jajowej najbardziej morfologicznie prawidłowego plemnika, ocenianego pod dużym powiększeniem (6000x). Metoda IMSI jest nieinwazyjna i nie niesie ze sobą żadnego ryzyka. Polecana przede wszystkim Parom, u których kolejne próby zapłodnienia pozaustrojowego metodą ICSI zakończyły się niepowodzeniem, oraz Parom z obniżonymi/nieprawidłowymi parametry nasienia. Niestety, jednak według aktualnych badań nie ma udowodnionej skuteczności stosowania tej metody, nie zwiększa ona szansy na uzyskanie ciąży.

PICSI – metoda selekcji dojrzałych i prawidłowych plemników do zapłodnienia metodą ICSI 
Procedura zapłodnienia pozaustrojowego metodą PICSI to metoda, w której selekcja plemników odbywa się na podstawie ich zdolności wiązania się z kwasem hialuronowym. Pozytywna reakcja świadczy o dojrzałości plemników; tak wyselekcjonowane gamety zwiększają prawdopodobieństwo zapłodnienia komórki jajowej oraz późniejszego prawidłowego rozwoju zarodka. Metoda PICSI jest nieinwazyjna, nieobciążoną żadnym ryzykiem. Jednak, podobnie jak IMSI, również PICSI według aktualnych badań, w porównaniu do standardowej procedury ICSI, użycie techniki PICSI statystycznie nie zwiększa szansy na uzyskanie ciąży.

Pencil

Aktualności

„Staramy się o dziecko!” – nowy cykl spotkań webinarowych TFP

VL_warsztaty_2021_war_ssod
calendar

Warsztaty dla zainteresowanych leczeniem:

wto 26 października

Co trzeba wiedzieć przed leczeniem in vitro?

Zadzwoń do nas +48 91 48 64 345 |napisz do nas

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.