Poniedziałek - Piątek - 8:00 - 19:00, Sobota - 9:00 - 13:00

Prawa Pacjenta

Nadrzędnym dokumentem opisującym prawa Pacjenta jest Karta Praw Pacjenta. To zbiór przepisów pochodzących z różnych aktów (m.in. Konstytucji RP i Ustawy z dnia 05 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty), które określają zbiór praw każdego polskiego Pacjenta, m.in. prawo do intymności i poszanowania godności osobistej w trakcie udzielania świadczeń medycznych. Aktualny tekst Karty Praw Pacjenta można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Dodatkowo, jako klinika biorąca pod uwagę potrzeby Pacjentów, przestrzegamy w naszym ośrodku standardów przygotowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN. Standardy te, powstałe w wyniku szerokich konsultacji społecznych z niepłodnymi Pacjentami, zbierają najważniejsze oczekiwania i wyrażają głos społeczny chorych. W VitroLive zapewniamy, że:

1. Każdy pacjent ma prawo do uzyskania zrozumiałej informacji na temat stanu swojego zdrowia i zalecanego postępowania medycznego.
2. Każdy pacjent ma prawo do wyboru rodzaju terapii w oparciu o swoje indywidualne potrzeby i stan zdrowia.
3. Każdy pacjent ma prawo do odmówienia terapii.
4. Każdy pacjent ma prawo do bycia leczonym w zgodzie z aktualną wiedzą medyczną i powinien być leczony zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu oraz Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE).
5. Każdy pacjent ma prawo do poszanowania swojej intymności oraz do szacunku wobec podjętych przez niego decyzji dotyczących leczenia.
6. Każdy pacjent ma prawo do poszanowania swojej godności bez względu na przynależność etniczną, narodowościową, rasową, stan zdrowia, wiek, uwarunkowania genetyczne, przekonania, orientację seksualną i stan cywilny.
7. Dokumentacja medyczna pacjenta będzie wydana przez ośrodek na jego każdorazową prośbę i niezwłocznie.
8. W przypadku par niepłodność powinna być zawsze postrzegana i komunikowana przez personel jako problem pary niezależnie od tego, czy wystąpił czynnik męski, żeński czy oba jednocześnie.