Poniedziałek - Piątek - 8:00 - 19:00, Sobota - 9:00 - 13:00

Oceń Nas

Aby wypowiedzieć się na temat usług medycznych świadczonych przez VitroLive, zapraszamy do uzupełnienia ankiety jakości przypisanej do miejsca, z którego usług medycznych korzystali Państwo. W ankiecie zastosowano system punktowy w skali 5-stopniowej, gdzie 5 oznacza ocenę bardzo dobrą, a 1 – bardzo złą (znacznie poniżej oczekiwań). Prosimy także o dopisanie wszelkich swoich uwag w miejscu pozostawionym specjalnie do tego celu.

Kwestionariusz wypełnia się anonimowo, a Państwa uwagi na pewno staną się cennymi wskazówkami przy określaniu kierunków rozwoju i zmian kliniki.

Dziękujemy za poświęcony czas!