Poniedziałek - Piątek - 8:00 - 19:00, Sobota - 9:00 - 13:00

TERAPIA DLA PAR

Psychoterapia Pary pozwala pomóc relacji między partnerami. Wsparcie psychologa może dotyczyć rozwiązania konkretnego konfliktu lub problemu, szczególnie jednak ważna jest poprawa wzajemnej komunikacji, praca nad zrozumieniem perspektywy drugiej strony oraz wzmacnianie więzi w celu pogłębienia relacji.

Terapia dla Par skierowana jest do osób, które są w trwającym związku. Na konsultację Pary zapraszamy oboje partnerów mających trudność w rozwiązaniu trwającego kryzysu. Datę spotkania należy ustalić bezpośrednio w recepcji kliniki.