Poniedziałek - Piątek - 8:00 - 19:00, Sobota - 9:00 - 13:00

TERAPIA INDYWIDUALNA

Celem terapii indywidualnej jest próba rozwiązania problemu lub konfliktu wewnątrz pacjenta oraz dogłębna praca nad całokształtem funkcjonowania jego osobowości.

Psychoterapia realizowana może być w następujących formach:
• Psychoterapia krótkoterminowa, gdzie obszarem pracy są konkretne aspekty życia oraz trudności pojawiające się na ich płaszczyźnie. Celem jest aktywne poszukiwanie rozwiązań dla sprecyzowanego problemu. Spotkania z psychologiem odbywają się wówczas kilka lub kilkanaście razy.
• Psychoterapia długoterminowa, która służy poznaniu i zrozumieniu własnego życia psychicznego. Pacjent uczy się rozpoznawać swoje mocne i słabe strony, zaczyna rozumieć własne reakcje i zachowania oraz dokonywać świadomych wyborów w życiu. Ten rodzaj terapii umożliwia trwałą zmianę charakteru i sposobów funkcjonowania. Koniec terapii następuje wówczas, gdy obie strony uznają, że oczekiwane zmiany już nastąpiły.

Konsultację z psychologiem każdorazowo należy umawiać przez recepcji kliniki.