TFP zyskuje nowych członków i wygląd. Troskliwa opieka pozostaje bez zmian! Czytaj więcej!

TFP zyskuje nowych członków i wygląd. Troskliwa opieka pozostaje bez zmian! Czytaj więcej!

I. Cele Programu:

Celem Programu jest wsparcie finansowe Par borykających się z problemem niepłodności. Po pozytywnej kwalifikacji, Para uzyskuje dofinansowanie do procedury in vitro w wysokości 50%, nie więcej niż 10.000 złotych i może skorzystać z jednej zindywidualizowanej procedury zapłodnienia pozaustrojowego (IVF lub ICSI).

Program przewiduje realizację 20 procedur in vitro z wykorzystaniem:
a) gamet własnych pacjentów
b) nasienia anonimowego dawcy
c) komórki jajowej anonimowej dawczyni.

II. Kryteria włączenia do Programu:

a) para pozostaje w związku partnerskim lub małżeńskim
b) zarówno pacjentka jak i pacjent są mieszkańcami Gminy Nowogard
c) wiek kobiety mieści się w przedziale 20 – 40 lat (wg. rocznika urodzenia)
d) dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat (wg rocznika urodzenia) pod warunkiem dobrze rokującej rezerwy jajnikowej (AMH > 0,7 ng/mL) oraz u par realizujących procedurę zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych
e) wskazania medyczne do podjęcia terapii z zastosowaniem metody zapłodnienia pozaustrojowego, określone w ustawie o leczeniu niepłodności i wynikające z obowiązujących rekomendacji.

III. Kryteria wyłączenia z Programu:

a) potencjalne ryzyko prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (FSH>15 mU/mL w 2.-3. dniu cyklu lub AMH<0,5 ng/mL)
b) nieprawidłowa odpowiedź na stymulację (brak komórek jajowych w 2 cyklach stymulacji)
c) nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż 3 poronienia)
d) brak lub wady macicy uniemożliwiające donoszenie ciąży
e) negatywna opinia zespołu konsultacyjnego.

IV. Przebieg leczenia w ramach Programu:

Dofinansowanie procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach Programu stanowi 50% poniesionych kosztów i w Vitrolive wynosi:
a) maksymalnie 3.792,00 zł – w przypadku dawstwa partnerskiego
b) maksymalnie 4.392,00 zł – w przypadku dawstwa innego niż partnerskie

Dofinansowaniu podlegają następujące etapy leczenia:
1) Porada psychologiczna (każda Para zakwalifikowana do procedury in vitro ma prawo do jednej bezpłatnej konsultacji psychologicznej)
2) Badania USG w celu monitorowania wzrostu pęcherzyków jajnikowych w trakcie stymulacji hormonalnej
3) Badania hormonalne w trakcie stymulacji (ocena stężenia estradiolu i progesteronu)
4) Punkcja jajników w znieczuleniu ogólnym
5) Preparatyka nasienia
6) Zapłodnienie pozaustrojowe metodą IVF lub ICSI z wykorzystaniem gamet własnych pacjentów lub gamet dawców
7) Hodowla i nadzór nad rozwojem zarodków
8) Transfer zarodka/ów do jamy macicy.

Pozostałe koszty procedury ponoszą pacjenci, w tym m.in.:
1) Badania diagnostyczne i wizyty lekarskie przed kwalifikacją do Programu;
2) Leki;
3) Techniki i metody dodatkowe, np. hodowla zarodków w systemie time-lapse (Embryoscope/Primovision), nacięcie osłonki przejrzystej zarodka przed transferem (AH), zastosowanie podłoża EmbryoGlue do transferu zarodka, biopsja rysowa endometrium (scratching);
4) Biopsja jądra/najądrza;
5) Kriokonserwacja i przechowywanie zarodków.

W ramach Programu pacjenci mogą skorzystać z jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego.

V. Dane kontaktowe:

Wszystkich mieszkańców Gminy Nowogard, którzy chcą skorzystać z programu refundacji in vitro, zapraszamy do kontaktu z koordynatorem Programu w Vitrolive, dr Anną Janicką (anna.janicka@vitrolive.pl) .

Zachęcamy też do rejestracji wizyty lekarskiej:
Tel. 91 88 69 260
e-mail: info@vitrolive.pl

Formularz kontaktowy:

Pencil

Aktualności

Wizyty z osobami towarzyszącymi – uważaj na swoje dziecko!

VL_news_2020_1803mini
calendar

Warsztaty dla zainteresowanych leczeniem:

pon 16 sierpnia

webinar

Zadzwoń do nas +48 91 48 64 345 |napisz do nas

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.